ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 พ.ค. 66 ถึง 30 พ.ค. 66 กิจกรรรมเข้าค่ายคุณธรรม
สถานที่ : ณ วันท่าปุย อำเภอสามเงา การแต่งกาย : ชุดขาว (เสื้อขาว-กางเกงขาว) ติดต่อ : ครูคณิต เนียลเซ็น (095-6934612)
16 พ.ค. 66 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1
11 ก.พ. 66 สอบ O-NET
การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
สถานที่ : โรงเรียนเขื่อนภูมิพล การแต่งกาย : ชุดนักเรียน พร้อมบัตรประชาชน ติดต่อ : ครูมณีฉาย ชอบธรรม (085-7254079)
06 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
05 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
05 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ (วPA)
โรงเรียนชุมชนชลประทางรังสรรค์
04 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
27 ก.ย. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 การประเมิน วPA ครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย