รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล บ้านท่าปุย   ตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055599089 เบอร์แฟกส์ -
Email : ab.tp150@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :