ปฐมวัย

นางสาวมยุรา นนท์แก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
เบอร์โทร : 090-9800556
อีเมล์ : mayuranonkaew@gmail.com

นางสาวพัชรินทร์ ทินวัง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 093-1761155
อีเมล์ : Salyza456@gmail.com

นางสาวพรพิมล จันปาลี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 080-6892917
อีเมล์ : 1074310pornpimon72@gmail.com

นางสาวสาเกต หลอดทอง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 091-2914563
อีเมล์ : sakettangmo@gmail.com