กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินภา​ จาอ้าย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
เบอร์โทร : 094-3981669​
อีเมล์ : renajungmimi@gmail.com

นางสาวอารีวรรณ ปัญญางาม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 064-5631889
อีเมล์ : fernaree2543@gmail.com