ประถมศึกษา

นางสาวพนิดา เครือกิจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าประถมศึกษา
เบอร์โทร : 088-27228216
อีเมล์ : pant8827@gmail.com