กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอาคม เพ็ชรโต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 061-9054499
อีเมล์ : poison.kao2525@gmail.com

นายคณิศ เนียลเซ็น
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 095-6934612
อีเมล์ : kanit4612@gmail.com

นางเปรมวิกา แลสันกลาง
ครูโรงเรียนบ้านท่าปุยตก
เบอร์โทร : 081-6024220
อีเมล์ : Tpremwika@yahoo.com

นางสาวนภักษร เขตตขาม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 089-6388416
อีเมล์ : napaksonmomay@gmail.com

นางสาวสัจจพร มีเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 092-6838953
อีเมล์ : kratay.8248@gmail.com