ผู้บริหาร

นางปิยนันท์ ใจแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/09/2022
ปรับปรุง 01/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 49054
Page Views 56351
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก
2 โรงเรียนสว่างวิทยา ตากตก บ้านตาก
3 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ตากตก บ้านตาก
4 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย ตากตก บ้านตาก
5 โรงเรียนบ้านปากวัง ตากออก บ้านตาก
6 โรงเรียนประชาพัฒนา ตากออก บ้านตาก
7 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ตากออก บ้านตาก 055-591005
8 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ตากออก บ้านตาก
9 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ ตากออก บ้านตาก
10 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง ตากออก บ้านตาก
11 โรงเรียนบ้านดงยาง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก
12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก
13 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก
14 โรงเรียนบ้านใหม่ ท้องฟ้า บ้านตาก
15 โรงเรียนบ้านฉลอม ท้องฟ้า บ้านตาก
16 โรงเรียนบ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก 0969037257
17 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ท้องฟ้า บ้านตาก 0818887344
18 โรงเรียนบ้านเกาะลาน สมอโคน บ้านตาก
19 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สมอโคน บ้านตาก
20 โรงเรียนเสริมปัญญา สมอโคน บ้านตาก
21 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ เกาะตะเภา บ้านตาก
22 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ เกาะตะเภา บ้านตาก
23 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ เกาะตะเภา บ้านตาก
24 โรงเรียนศรีวิทยา เกาะตะเภา บ้านตาก
25 โรงเรียนบ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก
26 โรงเรียนบ้านสันกลาง แม่สลิด บ้านตาก
27 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน แม่สลิด บ้านตาก
28 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม แม่สลิด บ้านตาก
29 โรงเรียนบ้านแม่สลิด แม่สลิด บ้านตาก
30 โรงเรียนยางโองนำวิทยาคม แม่สลิด บ้านตาก
31 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น นาโบสถ์ วังเจ้า
32 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน นาโบสถ์ วังเจ้า
33 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นาโบสถ์ วังเจ้า
34 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 นาโบสถ์ วังเจ้า
35 โรงเรียนบ้านวังตำลึง นาโบสถ์ วังเจ้า
36 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) นาโบสถ์ วังเจ้า
37 โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) ประดาง วังเจ้า
38 โรงเรียนบ้านทุ่งกง ประดาง วังเจ้า
39 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ประดาง วังเจ้า
40 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า เชียงทอง วังเจ้า
41 โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) เชียงทอง วังเจ้า
42 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม เชียงทอง วังเจ้า
43 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลสาขาบ้านศรีคีรีรักษ์ เชียงทอง วังเจ้า
44 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เชียงทอง วังเจ้า
45 โรงเรียนบ้านเด่นวัว เชียงทอง วังเจ้า
46 โรงเรียนบ้านผาผึ้ง เชียงทอง วังเจ้า
47 โรงเรียนบ้านดงซ่อม เชียงทอง วังเจ้า
48 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล เชียงทอง วังเจ้า
49 โรงเรียนบ้านหินลาดนาไฮ บ้านนา สามเงา
50 โรงเรียนบ้านโสมง บ้านนา สามเงา
51 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย บ้านนา สามเงา
52 โรงเรียนบ้านอูมวาบ บ้านนา สามเงา
53 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ ยกกระบัตร สามเงา
54 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ยกกระบัตร สามเงา
55 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา
56 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา
57 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ยกกระบัตร สามเงา
58 โรงเรียนวัดสามเงา ย่านรี สามเงา
59 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา
60 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก ย่านรี สามเงา
61 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง วังจันทร์ สามเงา
62 โรงเรียนบ้านนาตาโพ วังจันทร์ สามเงา
63 โรงเรียนบ้านวังโพ วังจันทร์ สามเงา
64 โรงเรียนบ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา
65 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 วังหมัน สามเงา
66 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล วังหมัน สามเงา 081-1813580
67 โรงเรียนบ้านวังหวาย วังหมัน สามเงา
68 โรงเรียนบ้านสามเงา สามเงา สามเงา
69 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ สามเงา สามเงา
70 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สามเงา สามเงา 055599089
71 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สามเงา สามเงา (055) 599119
72 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สามเงา สามเงา
73 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สามเงา สามเงา 0946269548
74 โรงเรียนอนุบาลเขื่อนภูมิพล สามเงา สามเงา
75 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก
76 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก
77 โรงเรียนอนุบาลรัตนศึกษา น้ำรึม เมืองตาก
78 โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ น้ำรึม เมืองตาก
79 โรงเรียนบ้านคลองสัก น้ำรึม เมืองตาก
80 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า น้ำรึม เมืองตาก (055)516517
81 โรงเรียนบ้านชะลาด ป่ามะม่วง เมืองตาก
82 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ป่ามะม่วง เมืองตาก
83 โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร ระแหง เมืองตาก
84 โรงเรียนตากพิทยาคม ระแหง เมืองตาก
85 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ระแหง เมืองตาก 511129, 512594
86 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง ระแหง เมืองตาก
87 โรงเรียนอนุบาลมัธโนทัย ระแหง เมืองตาก
88 โรงเรียนบ้านลานเต็ง วังประจบ เมืองตาก
89 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม วังประจบ เมืองตาก
90 โรงเรียนบ้านวังประจบ วังประจบ เมืองตาก
91 โรงเรียนบ้านหนองร่ม วังประจบ เมืองตาก
92 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วังประจบ เมืองตาก
93 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม วังประจบ เมืองตาก
94 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วังประจบ เมืองตาก
95 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน วังหิน เมืองตาก
96 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก
97 โรงเรียนบ้านไร่ วังหิน เมืองตาก
98 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน เมืองตาก
99 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก
100 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม วังหิน เมืองตาก
101 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม หนองบัวเหนือ เมืองตาก
102 โรงเรียนเด่นวิทยา หนองบัวเหนือ เมืองตาก
103 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ เมืองตาก
104 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย หนองบัวใต้ เมืองตาก
105 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ หนองบัวใต้ เมืองตาก
106 โรงเรียนบ้านท่าเล่ หนองบัวใต้ เมืองตาก
107 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ หนองหลวง เมืองตาก
108 โรงเรียนอนุบาลตาก หนองหลวง เมืองตาก
109 โรงเรียนตากวง หนองหลวง เมืองตาก
110 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุทิศ เชียงเงิน เมืองตาก
111 โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง แม่ท้อ เมืองตาก
112 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง แม่ท้อ เมืองตาก
113 โรงเรียนบ้านหนองแขม แม่ท้อ เมืองตาก
114 โรงเรียนบ้านมูเซอ แม่ท้อ เมืองตาก
115 โรงเรียนบ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก
116 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก
117 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ โป่งแดง เมืองตาก
118 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ โป่งแดง เมืองตาก
119 โรงเรียนบ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก
120 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง โป่งแดง เมืองตาก
121 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก
122 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โป่งแดง เมืองตาก
123 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ไม้งาม เมืองตาก
124 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ไม้งาม เมืองตาก
125 โรงเรียนบ้านวังม่วง ไม้งาม เมืองตาก