ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินผลการพฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ ทินวัง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,19:26  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา เครือกิจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,11:04  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาเกต หลอดทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,10:59  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมยุรา นนท์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,10:48  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ชื่ออาจารย์ : นายอาคม เพ็ชรโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,10:38  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสัจจพร มีเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,09:33  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภักษร เขตตขาม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,09:28  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุจิตคุณ สุขหล้า
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,09:18  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ชื่ออาจารย์ : นายนัฐพล มังคะละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,09:11  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมณีฉาย ชอบธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,08:58  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..